O nie, zostały mi tylko dwa przytulania! Muszę dokupić więcej przytulań!

Posted on 03/03/2015

0


Kiedy liczba pozostałych przytulań na Twoim koncie spadnie poniżej ośmiu, system automatycznie odnowi zasób przytulań, dokonując zakupu pakietu dwudziestu przytulań za pomocą samoczynnej autoryzacji Twojej karty płatniczej. Już nigdy nie będziesz musiał się martwić, że zabraknie Ci przytulań w intymnej chwili!

*

W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczeństwa, w trosce o powszechną moralność, ustawa wprowadza kontrolę przytulań, które z dniem 1 stycznia będą zachowaniem regulowanym, podlegającym rejestracji za pobraniem opłaty urzędowej. Według litery odpowiednich przepisów wykonawczych powołany w tym celu organ koncesyjny przeprowadził transparentną procedurę selekcji, w wyniku której przyznano trzy ogólnokrajowe koncesje przedsiębiorcom, którzy mogli zagwarantować odpowiednią strukturę informatyczną, wymagane doświadczenie oraz skalę działalności gospodarczej, a także uiścić opłatę koncesyjną. Tak skrupulatna selekcja koncesjonariuszy była konieczna, ponieważ prowadzić oni będą „działalność społecznie użyteczną zaspokajającą podstawowe potrzeby bytowe społeczeństwa”. Koncesjonariusze otrzymają bezpośredni dostęp cyfrowy do Krajowego REjEstru Przytulań (KREEP), który zawierać będzie na bieżąco aktualizowaną bazę odbytych i opłaconych przytulań.

*

Jak donosi nasz informator, który pragnie pozostać anonimowy, w budynku tym odbywały się nielegalne spotkania tajnej wspólnoty, która uprawiała przytulania nierejestrowane w KREEP. O rolę przywódczą w tym procederze podejrzana jest Krystyna T. znana jako „Mamuśka”. „To bardzo podejrzane osoby. Dysydenci!” – mówi nasz informator.

Antoni Beksiak, Maria Kałłagowa

Posted in: Uncategorized